فروش آزمایشی نان / فروش نان در سوپرمارکت ها ممنوع شد؟

فروش آزمایشی نان / فروش نان در سوپرمارکت ها ممنوع شد؟

روز جدید : پس از گران شدن آرد و اصلاح یارانه نانوایی ها اجازه افزایش قیمت را نداشتند. اجرای طرح فروش یک کیلو نان و ممنوعیت فروش این محصول در سوپرمارکت ها آخرین راهکار دولت برای جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

پس از تعدیل میزان یارانه و افزایش قیمت آرد، نانوایی ها موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت نشدند. بنابراین برخی از آنها برای جبران عقب ماندگی قیمت به فروش کمتر روی آوردند. به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از کاهش فروش، طرحی را برای فروش یک پوند نان اجرا خواهد کرد. معاون استاندار گلستان نیز از ممنوعیت فروش نان در سوپرمارکت ها خبر داد.

اما آیا دولت می تواند به زور و دستور بازار را کنترل کند؟ بررسی ها نشان می دهد برخی از نانوایی ها برای حفظ حاشیه سود خود به روش های مختلفی روی آورده اند. برخی بر فروش فرعی و برخی دیگر بر فروش بیش از حد تمرکز کرده اند. افزایش خودسرانه قیمت ها توسط برخی نانوایی ها انجام شد تا اینکه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت نان در سال جاری را صادر کرد.

این اتفاقات موضوع فروش یک کیلو نان را در روزهای اخیر جدی تر از همیشه کرده است. طرحی که بر اساس آن هر خانوار سهمیه خاصی برای خرید نان در ماه دارد. اگر خانواده ای بیش از حد نصاب نان مصرف کند باید آزادانه نان بخرد. در صورت عدم استفاده کامل از سهمیه امکان انتقال آن به سهمیه تا یک ماه آینده وجود دارد.

البته اخیراً طرحی برای فروش یک کیلو نان با دستگاه کارتخوان در دو استان زنجان و قزوین راه اندازی شده است. هدف از این اقدام جلوگیری از قاچاق آرد به خارج از شبکه و مبارزه با گرانی نانوایی ها است.

  آخرین وضعیت سربازان استقلال یک روز جدید

آیا طرح فروش یک کیلو نان در دست اقدام است؟

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان گفت: طرح فروش آزمایشی یک کیلو نان در استان قزوین در حال اجراست. در سایر استان ها در حال حاضر وزن خمیر ملاک فروش است اما نان به صورت عددی به فروش می رسد.

محسن لزومیان در تشریح اهداف این طرح گفت: این اقدام در راستای اصلاح نظام یارانه ای و آزادسازی قیمت آرد خواهد بود. فروش یک کیلو نان نیز از نظر کیفیت فضای رقابتی بین نانوایان ایجاد می کند.

خرید نان فقط با کارت بانکی

با توجه به نیاز، در حال حاضر نان در بخش صنعتی به کیلوگرم عرضه می شود. بنابراین وزن آن بر روی بسته بندی صنعتی درج شده است. به این ترتیب طرح مهیا به صورت آزمایشی در استان های زنجان و قزوین در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس این طرح، تحویل نان تنها با کارت های بانکی و کارتخوان های نصب شده در نانوایی ها امکان پذیر است. در نهایت یارانه آرد نانوایی ها لغو می شود و نانوایی ها می توانند آرد خود را تامین کنند و دولت مابه التفاوت را به نانوایی ها واریز می کند.

به گفته این فعال صنفی، مصرف کننده در اجرای طرح فروش یک کیلو نان ناظر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید