فشار دولت ریاست جمهوری بر نماینده کارگری برای افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران

فشار دولت ریاست جمهوری بر نماینده کارگری برای افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران

جلسه روز گذشته (5 اسفند) شورای عالی کار پس از بیش از 15 ساعت بحث و گفتگو بدون نتیجه پایان یافت و مذاکرات به روز یکشنبه موکول شد.

به گفته اصغر آهنی ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار)، ارقامی که در جلسه روز گذشته مطرح شد افزایش 20 تا 24 درصدی حداقل دستمزد بود.

بر اساس گزارش ها، دولت با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد (عدد در لایحه بودجه برای افزایش دستمزد کارکنان) پای میز مذاکره حاضر شد و پس از چند ساعت مذاکره، علیرغم وعده بخشی از آن، به 24 درصد رسید. افزایش حقوق مسکن کارگران اعمال می شود. گروه کارگری از مابه التفاوت ریالی سبد معیشتی در سال گذشته و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کرد و تاکید کرد که افزایش پایه دستمزد باید برابر با نرخ رسمی تورم باشد و نکته این است که گروه کارفرمایی پیشنهاد خاصی ارائه نکردند و در نتیجه دخالت چندانی نداشتند و در مذاکرات شرکت نکردند.

علی هدی (کارگر در شورای عالی کار) در رابطه با جلسه دیروز و جزئیات آن می گوید: مذاکره بسیار سختی بود. واقعیت این است که هم در سبد معیشت و هم در میزان افزایش دستمزدها با شرکای اجتماعی و به طور مشخص با نمایندگان دولت تفاوت معناداری داشتیم.

در رابطه با سبد معیشت 13 میلیونی که در رسانه ها به عنوان سبد معیشت توافقی از آن یاد می شود؛ وی تصریح کرد: در بحث سبد معیشت با یک مدل فرضی که وزیر کار پیشنهاد داد به 13 میلیون رسیدیم. این سبد، سبد مصوب نبود و تنها به عنوان یک توافق اولیه برای شروع بحث عمل کرد. اما هنوز در مورد افزایش دستمزدها به توافق نرسیده ایم.

  عملکرد شهرداری را تدافعی می دانم/ جهش تهران در حال تغییر است

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: کریم در جلسه دیروز موافقت کرد که مذاکرات بر اساس قانون و تعیین دستمزدها نیز بر اساس قانون باشد، اما متاسفانه اعدادی که ارائه شد با وجود اینکه دولت ها قانون را به زور میخکوب می کردند، مبنای قانونی نداشتند و حداقل ها را پیش بینی نمی کردند

هدی افزود: ساعت ها بحث کردیم که فایده ای نداشت و در نهایت در ساعات پایانی وزرای صلح و اقتصاد نیز به جلسه آمدند که البته نمایندگان رسمی آنها از ابتدا در جلسه حضور داشتند. با این حال، اگرچه ما به توافق ضمنی در موضوع سبد رسیده‌ایم، اما در مورد دسته دستمزد توافق اساسی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه جلسه دیروز پس از نزدیک به 16 ساعت بحث و چانه زنی تمدید شد و روز یکشنبه جلسه دیگری خواهیم داشت، تصریح کرد: امیدواریم تا فردا تغییری در دیدگاه دولت ها و کارفرمایان ایجاد شود. البته گروه کارفرمایان در بحث ها دخالت چندانی نداشتند و نود درصد بحث اختلافات ما با دولت ها بود. کارفرمایان فقط هر از چند گاهی از دولت حمایت می کردند اما دخالت خاصی نداشتند.

به گفته هدی، دولت با ارقامی که در سایر رده ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته بود و با این ادعا که نباید تبعیض صورت گیرد به جلسه آمد اما قانع نشدیم.

وی در ادامه توضیح می دهد: روش دولت برای مذاکره و اصرار بر اعداد روش درستی نیست. وقتی صحبت از دستمزد کارگران می شود، ما ماده 41 قانون کار را داریم که دو مولفه اصلی افزایش دستمزد را مشخص می کند. هیچ معیار و مؤلفه دیگری قابل قبول نیست. ضمن اینکه باید از جایگاه و شأن شورای عالی کار پاسداری کنیم تا در حوزه تصمیم گیری این شورا دخالتی صورت نگیرد.

  سود سهام باقی مانده باید اطلاعات بانکی خود را اصلاح کند

هدی در خصوص جلسه روز یکشنبه گفت: ما نمایندگان کارگری با هدف توافق خوب و حفظ منافع کارگران به جلسه می رویم. امیدواریم در جلسه فردا رهبری و مشروعیت بیشتری وجود داشته باشد. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا منافع کارگران را درک کنیم، اما اولویت ما حفظ منافع کارگران بر اساس وظیفه ذاتی است.

دیدگاهتان را بنویسید