«فضای سبز» دانشگاه فردوسی زن و مرد شده است!

تصویری جامع از تفکیک جنسیتی «فضای سبز» در دانشگاه فردوسی مشهد را در شبکه های اجتماعی ببینید.

  تصاویر/ دامپروری صنعتی، خدمت به علم و فناوری برای دامپروری و کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید