فعالیت ۳۰ درصد از جمعیت شاغل محلات در بخش گل

رئیس اداره جهاد کشاورزی محلات اعلام کرد؛

رئیس اداره جهاد کشاورزی محلات گفت: بیش از پنج هزار نفر معادل 30 درصد جمعیت شاغل این شهرستان در بخش گل این شهرستان شاغل هستند.

به گزارش خبرگزاری موج مرکزی

عباس ارشدی در گفت وگویی افزود: 420 هکتار گلخانه و بیش از 600 هکتار فضای باز در این شهرستان انواع گل های تزئینی را در فصول مختلف سال تولید و عرضه می کند.

وی گل های شاخه بریده تولید شده در محلات را شامل لیزیانتوس، پیچ امین الدوله، زنبق، نرگس، گلایل، همیشه بهار، آلسترومریا و گل رز عنوان کرد.

رئیس بخش جهاد کشاورزی محلات وی گفت: سال گذشته 230 میلیون رقم گل شاخه بریده به ارزش پنج هزار میلیارد ریال در این شهرستان تولید و به فروش رسید.

ارشدی تولید گل شهرستان محلات را 25 میلیون گلدان، 90 میلیون نوع گل فضای باز، 22 میلیون گل شاخه بریده و 25 میلیون درخت و درختچه زینتی عنوان کرد.

وی ادامه داد: سابقه کشت گل در مالات بیش از 70 سال است و این شهرستان دارای بیشترین سطح زیر کشت در بین انواع گل و گیاهان زینتی در کشور است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات افزود: تولید 350 نوع گیاه زینتی، گیاه آپارتمانی و فضای سبز، این منطقه را به یکی از قطب های پرورش و تجارت گل و گیاه ایران تبدیل کرده است.

ارشدی گفت: حضور پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در مالات، تولید و تکثیر انواع گل شاخه بریده، درختچه و گیاهان آپارتمانی و همچنین تولید و صادرات انحصاری بید قرمز از این شهرستان از دیگر موارد است. فرصت ها.

رئیس جهاد کشاورزی محلی یادآور شد: 18 درصد مساحت گل و گیاه، 12 درصد تولید گل شاخه بریده، 80 درصد تولید گل های فصلی، 21 درصد تولید درختان و درختچه های زینتی و 14 درصد از مساحت گل و گیاه است. درصد گیاهان سرپوشیده کشور در مناطق تولیدی خواهد بودآیا این خبر مفید بود؟