فقط دنبال کنکور نباشیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش دانش آموزان برای دانشگاه و کنکور رسالتی جدا از هدف اصلی ماست.

  وزیر امور خارجه: تنها چند هفته تا احیای برجام باقی مانده است

دیدگاهتان را بنویسید