قلعه نویی به این پرسپولیسی ها اینطور جواب داد

قلعه نویی به این پرسپولیسی ها اینطور جواب داد

محمد مایلی کهن در آخرین مصاحبه ای که مقابل امیر کالا نویی داشت از حضور سعید الهاوی در کادر فنی تیم ملی انتقاد کرد. به گفته محمد مایلی کن این مربی جوان لیاقت حضور در کادر فنی تیم ملی را نداشت.

انتظار می رفت قلعه نویی به انتقادات محمد مایلی کهن پاسخ دهد اما اتحادیه فوتبال انگلیس پا پیش گذاشت و با انتشار بیانیه ای از مایلی کهن انتقاد کرد و تهدید کرد که این سخنان را در شعبه های حقوقی اتحادیه فوتبال انگلیس پیگیری خواهد کرد.

مدتی از این اتفاق می گذرد و امیر کالا نویی در صدد پاسخگویی برآمد و به این ترتیب از حضور سعید الهاوی در کادر فنی تیم ملی دفاع کرد. کادر فنی ما گزینه های زیادی دارد و در اینجا باید درباره واکنش برخی از دوستانمان بگویم، باید رزومه افرادی مانند الهاوی را بررسی کنید و ببینید که آیا شرایط لازم را دارد یا خیر. وقتی به عواملی مانند دانشگاهیان، تجربه، دانش، کار اجرایی و مسائلی از این دست نگاه می کنیم، می بینیم فردی مثل الهوی شایسته حضور در کادر فنی تیم ملی فوتبال است و این در مورد سایر اعضای کادر فنی نیز صدق می کند. همچنین.”

  مردم شیخ جراح قدس در خط مقدم حفاظت از اماکن متبرکه هستند

دیدگاهتان را بنویسید