قوانین جدید برای سفر هوایی به ایران

سید محمدرضا سیف، مدیرکل ایمنی و تضمین کیفیت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: کارت تزریق واکسن تاج.

وی با بیان اینکه باید 14 روز از تزریق دوز دوم واکسن می گذشت، افزود: مسافران نیز باید 72 ساعت آزمایش انجام دهند؛ بنابراین تزریق واکسن و آزمایش PCR برای ورود به ایران الزامی است.

وی افزود: در مقطعی (تعطیلات نوروزی) بخشنامه ای برای تسهیل ورود مسافران به ایران صادر شد مبنی بر اینکه مسافران می توانند با آزمایش PCR یا تزریق واکسن وارد کشور شوند.

وی تاکید کرد: بر اساس آخرین قوانین، آزمایش PCR 72 ساعته و تزریق واکسن تاج برای ورود به ایران الزامی است. تنها برای ورود مسافران عراقی به ایران به دلیل تردد زیاد بین دو کشور، مسافران می توانند در هفتاد و دو ساعت هم با تزریق واکسن و هم با آزمایش PCR وارد ایران شوند.

  حشمت مهاجرانی به شدت از حذف استقلال و پرسپولیس انتقاد کرده است

دیدگاهتان را بنویسید