قوانین خرید خودرو توسط دستگاه های اجرایی تغییر کرد

قوانین خرید خودرو توسط دستگاه های اجرایی تغییر کرد

هیات وزیران بخشی از آیین نامه قانون بودجه سال 1402 را به پیشنهاد نایب رئیس به موجب قانون اصلاح کرد.

این امر در مصوبه هیات دولت در خصوص اصلاح ضوابط اجرای بودجه در بند (2) ماده (4) قبل از افزودن عبارت “وزارت امور خارجه عبارت در حوزه های سیاسی و سایر حوزه های مرتبط” آمده است.

2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18- خرید خودروهای سواری خارجی ممنوع است خرید خودروهای سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر تعداد وانت‌های مسافری صادر شده توسط سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) قانون وصیت‌نامه قانونی است. مجاز به استفاده از خودروهای دولتی و فروش اسقاط مصوب سال 1358 و بر اساس مقررات و در محدوده اعتباری مصوب می باشد.

تبصره – دفاتری که به دلیل تغییر در تقسیمات کشوری و همچنین خرید وانت برای ایجاد کتابخانه سیار توسط کتابخانه های عمومی کشور ایجاد یا ارتقاء می یابند از شرط ترک خودرو مستثنی هستند. سایر موارد به جز شرط ترک خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

3- ماده (20) به شرح زیر اصلاح می شود.

الف- در بند (1) عبارت سازمان در رابطه با توزیع آن از محل اعتبارات دستگاه اجرایی با بودجه عمومی، عبارت مطابق ماده (30) قانون برنامه و بودجه سازمان است. کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن توسط اعتبارات دستگاه اجرایی با بودجه عمومی اقدامات انجام شده اصلاح خواهد شد.

ب- در بند (2) بعد از عبارت با اطلاعیه سازمان عبارت «و مطابق ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366» اضافه می شود.

  نه بزرگ به این استقلال به کارلوس کی روش

ج- در پایان بند (3) عبارت «خزانه داری کل کشور» با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم وصول مجاز است. توزیع تا مهلت اعلام شده از سوی خزانه داری کل کشور در خصوص تامین و پرداخت مبالغ مربوطه حسابداری به صورت تنخواه گردان انجام و توزیع در مراحل زیر انجام شود. حذف شده.

4- ماده (40) به (41) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (40) اضافه می‌شود:

ماده 40 – نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (7) قانون براساس دستورالعملی است که مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ شده است. “

دیدگاهتان را بنویسید