قیمت آپارتمان در شهر اکباتان 40 سال پیش

روز جدید :

خبرآنلاین: ساخت شهرک اکباتان به عنوان مهمترین پروژه مدرن مسکونی شهر تهران در سال 1345 آغاز شد که 18 سال بعد در 14 تیر 1363 آگهی فروش فاز دوم بیش از بیش از 14 تیرماه در روزنامه های تیراژ منتشر شد. 2000 آپارتمان در این شهر. قسمت های مهم این آگهی را به نقل از روزنامه خبر بخوانید و عکسی از ساخت این پروژه بزرگ ساختمانی در سال 1355 ببینید.

قیمت آپارتمان در شهر اکباتان 40 سال پیش

قیمت آپارتمان در شهر اکباتان 40 سال پیش

قیمت آپارتمان در شهر اکباتان 40 سال پیش

قیمت آپارتمان در شهر اکباتان 40 سال پیش