قیمت گوشت قرمز در بازار امروز 23 خرداد 1401

قیمت گوشت قرمز در بازار امروز 23 خرداد 1401

آخرین قیمت گوشت تند گوسفندی و گوساله در بازار تهران اعلام شد

به گزارش دریافتی از بازار تهران، قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله در بازار تهران امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 به شرح زیر اعلام می شود.

قیمت گوشت گوسفند
نوعی گوشت گوسفند قیمت هر کیلوگرم
گوشت گوسفند با استخوان 130000 جلد
گوشت گوسفندی بدون استخوان 179000 جلد
بره را با استخوان ها تمیز کنید 140000 جلد
ران و گوشت گوسفند بدون خرده 140000 جلد
کف دست قوچ با ماهیچه 139000 جلد
گوشت گوسفندی بدون استخوان 87500 جلد
گردن آتشین 111000 جلد
عضله قوچ 163000 جلد
گوشت گوسفند – پای نیمه شکافته 125000 جلد
گوشت بره 120000 جلد
گوشت گوسفند – برش 116900 جلد
قیمت گوسفند خورشتی (شرکتی) 204000 جلد

قیمت گوشت گاو
نوع گوشت گاو قیمت هر کیلوگرم
قیمت گوشت گاو 140000 جلد
قیمت پای گاو تمیز شده 139000 جلد
قیمت گوشت گاو دمبالیچه 98000 جلد
قیمت گوشت گاو 138000 جلد
قیمت گوشت گاو ناسالم 98000 جلد
قیمت گردن گاو 129000 جلد
قیمت قلم گوساله 10500 جلد
قیمت ماهیچه گاو 139000 جلد
قیمت فیله گوشت گاو تمیز شده 190000 جلد
قیمت مخلوط گوشت گاو و گوسفند 120000 تومان
گوشت گاو مخلوط بدون استخوان (چربی) 127 000 تومان
قیمت خورش گوساله (شرکتی) 170 000 تومان

  ایمان، اتحاد و رهبری سه عامل اصلی سرنگونی رژیم پهلوی بودند

دیدگاهتان را بنویسید