لحظه انجام رتبه بندی معلمان بازنشسته

لحظه انجام رتبه بندی معلمان بازنشسته

قاسم احمدی لشکی معاون حقوقی و مجلس وزیر آموزش و پرورش درباره بررسی علت تجمع فرهنگیان بازنشسته توضیح داد: تجمع دیروز مربوط به بازنشستگان فرهنگی به ویژه بازنشستگان بعد از 31 شهریور 1400 بود که در این رتبه بندی، وضعیت این افراد و این مستمری بگیران درست است و به زودی کارشان انجام خواهد شد. دیروز با این افراد صحبت شد و توضیح داده شد که مشکلات آنها در حال حل شدن است.

معاون حقوقی آموزش و پرورش با بیان اینکه نمی توان به یکباره رتبه بندی را اعلام کرد، تصریح کرد: یک میلیون معلم داریم و باید مراحل رتبه بندی را با دقت انجام دهیم. در رتبه بندی معلمان اولویت با زحمتکشان است و پس از تکمیل رتبه بندی کارگران، مسائل مربوط به مطالبات مستمری بگیران در اسرع وقت حل خواهد شد. معاون صلاحیت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مطالبات مستمری بگیران معترض بحق است و باید با آن برخورد مناسب شود.

  گزینه خداحافظ استقلال; اصرار ساپینتو برای آوردن این ستاره

دیدگاهتان را بنویسید