لحظه ای تاریخی برای موسیقی ایرانی و شروین حاجی پور

لحظه ای تاریخی برای موسیقی ایرانی و شروین حاجی پور

جایزه گرمی آمریکا به عنوان جایزه اصلی صنعت موسیقی جهانی شناخته می شود و کسب این جایزه برای نوازندگان یک «دستاورد ارزشمند» محسوب می شود.

  توافق اولیه تراکتورسازی با سرمربی کروات

دیدگاهتان را بنویسید