لحظه سرقت آیفون 12 یک شهروند در الهیه تهران

مردی در حال بازی با آیفون 12 در حاشیه خیابان الهه تهران ناگهان توسط مردی که سوار موتورسیکلت بود غافلگیر شد.

  برنامه هفتم توسعه، بحث پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت / مشارکت گسترده مردم در اجرای برنامه هفتم توسعه

دیدگاهتان را بنویسید