لیست 129 ساختمان خطرناک تهران منتشر شد + اسامی

لیست 129 ساختمان خطرناک تهران منتشر شد + اسامی

روز جدید سرانجام اسامی 129 ساختمان خطرناک منتشر شد که چند سالی است مدیران شهری به ویژه آتش نشانان از آن صحبت می کنند. یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: شنبه شب، دادستان کل کشور اعلام کرد که انتشار اطلاعات موجود منعی برای انتشار فهرست ساختمان های پرخطر تهران ندارد.

این گزارشی است که شورای شهر پنجم از سازمان آتش نشانی دریافت می کند و شهرداری برای انتشار آن در سامانه شفاف سازی و برخورد با صاحبان آن به زمان نیاز دارد. اما پیروز حناچی، شهردار وقت تهران، به خواسته برخی نهادها که انتشار آن را مناسب ندانستند، عمل کرد. زیرمجموعه ایشان بود در حالی که فهرست این ساختمان ها طبقه بندی خاصی ندارد و از طرفی انتشار آن به تصویب شورای شهر رسید.

حالا ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر ششم تهران، گفت: شنبه شب دادستان کل کشور اعلام کرد که انتشار اطلاعات موجود منعی برای انتشار فهرست ساختمان های پرخطر تهران ندارد.

امانی روز گذشته در شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: تابلوهای ساختمان های پرخطر در این ساختمان ها نصب شود تا مردم بدانند و خودشان تصمیم بگیرند که وارد شوند یا نه.

در این لیست اسامی بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یفدا آباد، فیاض بخش، غیاثی، ضیائیان، طرفه و شهید شاه آبادی به چشم می خورد. دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام نیز به عنوان ساختمان های خطرناک در تهران معرفی شدند.

نکته مهم در لیست منتشر شده این است که از 129 ساختمان خطرناک، بیشتر آنها پاساژها و مراکز خرید و سپس مجتمع های مسکونی هستند که جمعیت زیادی در آن جا به جا می شوند یا در آن زندگی می کنند.

  ستاره ای که عاشق یحیی حسابی شد

دیدگاهتان را بنویسید