«لیلا بلوکات» در یکی از زندان های سمنان به حبس تعزیری محکوم شد

«لیلا بلوکات» در یکی از زندان های سمنان به حبس تعزیری محکوم شد

حکم لیلا بلوکات علاوه بر احکام محکومیت های مشابه قبلی با اندکی تغییر صادر شد.

مهدی کوهیان یکی از اعضای کمیسیون پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی در توییتی از صدور حکم یک سال حبس برای لیلا بلوکات بازیگر سینما خبر داد.

او در این توییت نوشت:
1088 بخش دوم دادگاه کیفری

حکم محکومیت خانم لیلا بلوکات با اندکی اصلاح علاوه بر احکام محکومیت های مشابه قبلی.

تحمل اعمال شاقه در یکی از زندانهای استان سمنان نیز اضافه شد.»

  لایحه حجاب را کسی قبول نمی کند!

دیدگاهتان را بنویسید