مابقی تعدیل حقوق مستمری بگیران برای 900 هزار نفر + جزئیات

مابقی تعدیل حقوق مستمری بگیران برای 900 هزار نفر + جزئیات

یک کارگر بازنشسته به اظهارات مجری تامین اجتماعی پاسخ داد و گفت: قانون را اجرا کنید.

مروتی (کارگر بازنشسته) در واکنش به اظهارات روز گذشته رییس اجرایی سازمان تامین اجتماعی گفت: می خواهند با کم اهمیت جلوه دادن مشکل، عدم اجرای قانون را بپوشانند. حقوق قانونی کارگران بازنشسته باید به رسمیت شناخته شود، صرف نظر از اینکه این حقوق چقدر محدود است یا تأثیر آنها چقدر ناچیز است.

میرهاشم موسوی روز گذشته درباره بقیه سهمیه بندی بازنشستگان کارگری گفت: یکی از دغدغه های ما معیشت بازنشستگان است، 70 درصد مستمری بگیران ما حداقل دستمزد دارند. افزایش 57 و 38 درصدی برای دو گروه درآمدی ما امسال افزایش بی سابقه ای است و ما طبق قانون عمل کردیم. تناسب 25 درصد حقوق بازنشستگان در سال های 1388 و 1400 تعیین شد و 25 درصد مابقی مربوط به سایر رده هاست که 900 هزار نفر هستند و 5 درصد در حقوق آنها تأثیر دارد.

مروتی می گوید: چرا این پنج درصد را بیش از ده ماه به تاخیر انداختی؟ شما که ابتدای سال گفتید منبع دارید چرا اجرای آن اینقدر به تعویق افتاده است؟

این مستمری بگیر اضافه کرد: باید قانون را اجرا کنند و قانون می گوید تراز تناسب از ابتدای سال اعمال می شود. بنابراین معوقات وی باید به مستمری بگیران پرداخت شود.

  شهدا همیشه در خط مقدم باخمن 22 مارس بوده اند

دیدگاهتان را بنویسید