مابه التفاوت افزایش مستمری را چه زمانی پرداخت کنیم؟

مابه التفاوت افزایش مستمری را چه زمانی پرداخت کنیم؟

خرداد 1401 رو به پایان است، اما هیأت دولت همچنان از تصویب افزایش حقوق کارگران بازنشسته خودداری می کند.

علی دهنوکیا، رئیس اتحادیه مستمری بگیران استان تهران، دلیل این تاخیر را مخالفت برنامه بودجه با تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد.

وی در این خصوص می گوید: هیات مدیره تامین اجتماعی با مصوبه شورای عالی کار مستمری سال نو را افزایش داده است. به عبارت دیگر درآمد حداقل دریافت کنندگان 57 درصد و درآمد سایر سطوح دریافت کنندگان 38 درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه بازنشستگان تهران ادامه داد: طبق روال قانونی اجرای این افزایش مستلزم تصویب شورای دولت است. در کابینه سازمان برنامه مخالف افزایش حقوق در سال 1401 است. در نتیجه از افزایش حقوق بازنشستگان جلوگیری می شود.

دهقانوکیا یکی دیگر از مصوبات هیأت دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی دستمزد کارکنان بخش دولتی را دلیلی بر ادعای خود می داند و می افزاید: این دیدگاه تاکنون مانع از افزایش حقوق بازنشستگان شده است.

مخالفت با مصوبه شورای عالی کار
مخالفت با افزایش 38 تا 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 اتفاق جدیدی است. مخالفان از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گرفته تا برخی از وزرا و اعضای کابینه تا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را شامل می شود.

به ویژه ماه گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم بازنگری و کاهش دستمزدها در سال 1401 صحبت کرد. این اظهارات با واکنش منفی دولت مواجه شد، اما در عمل کارمندان بخش دولتی با تصمیم کابینه از این افزایش مستثنی شدند.

افزایش 57 درصدی حقوق کارگران؟
در روزهای اخیر موجی از کارگران به راه افتاده است که برای شکایت از مصوبه مورد استناد هیئت دولت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده اند.

  شوک بزرگ برای پرسپولیسی ها ظهور استقلال و سقوط پرسپولیس

همه اینها در حالی است که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان مشخص نیست. رد پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری 1401 از سوی هیات دولت ادامه دارد.

آیا کارگران بازنشسته مستمری علی الحساب دریافت می کنند؟
ادامه این اتفاق تا دو هفته آینده به معنای آن است که برای سومین بار در سال 1401 بیمه بازنشستگان به میزان سال قبل مستمری دریافت می کند.

دهانکیا گفت: البته اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی موضوع مستمری تامین اجتماعی در مقابل سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و از دولت خواست تا در اسرع وقت با این پیشنهاد موافقت کند.

وی ادامه می دهد: البته مشخص نیست در مواضع قبلی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره افزایش دستمزد کارکنان تغییری ایجاد شده است یا خیر.

وی افزود: با وجود همه این مسائل، خود وزارت اقتصاد تورم 48 درصدی را در سال گذشته تایید کرده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، کارگران اجیر شده و بازنشسته می توانند با افزایش حقوق 10 درصدی زندگی کنند. ما اکنون شاهد موج جدیدی از تورم در زندگی روزمره خود هستیم. آیا دولت تضمین می کند که کیفیت زندگی خانوارهای کارگری در نتیجه تغییرات اقتصادی اخیر کاهش پیدا نکند؟

دیدگاهتان را بنویسید