ماجرای طعنه آمیز علی گنجی را علیه کنعانیان بریزید؟

در جریان این خبر اعلام شد که کنعانی ها خروج مرتضی پورعلی گنجی را شرط حضور خود در پرسپولیس اعلام کردند اما ساعاتی بعد این خبر را شایعه اعلام کردند.

ماجرای طعنه آمیز علی گنجی را علیه کنعانیان بریزید؟

  تصویب شیوه نامه «نظام کارآموزی کارشناسی ارشد آموزش هنر».

دیدگاهتان را بنویسید