مادر تتلو نقشه سحر قریشی را افشا کرد!

مادر تتلو نقشه سحر قریشی را افشا کرد!

مادر امیر تتلو طرح سحر قریشی را افشا کرد و هدف از افشای آن را درآمدزایی از یوتیوب دانست.

این بانو اعلام کرد که هدف سحر قریشی درآمدزایی است نه انسانیت.

طبق اسکرین شات منتشر شده توسط یک سایت رتبه بندی درآمد، قریشی در هیست های جانبی اخیر حدود 500 میلیون درآمد داشته است.

مادر امیر تتلو به کاربران گفت که او فریب خورده است.

سحر قریشی برای کشیدن آن میلیاردها پول جمع کرد.