مجلس تابستان امسال یک تعطیلات دو هفته ای خواهد داشت

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تعطیلات تابستانی امسال مجلس مانند سال گذشته دو هفته ای خواهد بود.

  4 بازی دوستانه در قطر انجام می دهیم/ درباره بازی دوستانه با آمریکا صحبت کردیم

دیدگاهتان را بنویسید