مجلس رسیدگی و پرداخت غرامت به قربانیان حوادث رانندگی را تکلیف کرد

مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 17 الحاقی لایحه برنامه هفتم، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف به تعیین علت حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمد و معرفی قربانیان به سازمان پزشکی قانونی کرد. این حکم شش ماه دیگر اجرا می شود.


به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، ماده 17 الحاقی لایحه برنامه هفتم تصویب شد که به موجب آن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی موظفند علت وقوع این حادثه را تعیین کنند. حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر عمد به استثنای موارد مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – مجازاتها و مجازاتهای بازدارنده). نظرات مذکور از طریق سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی قضایی به اطلاع طرفین، شرکت بیمه و یا صندوق خسارت های بدنی خواهد رسید.

در صورت عدم اعتراض به نظرات ظرف یک هفته پس از ابلاغ، بیمه گر یا صندوق موظفند خسارت بدنی را طبق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا قطعی حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مدت به زیان دیده پرداخت کنند. دوره اعتراض اما در صورت وجود اعتراض، با شکایت شاکی موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می شود.

ضمناً در صورتی که طرفین، بیمه‌گر یا صندوق نسبت به این نظرات اعتراضی نداشته باشند یا از اعتراض خود صرف نظر نکنند و یا پس از دو مرحله اعتراض و رسیدگی، مکلف به پرداخت خسارت بدنی بدون رأی دادگاه و با اعلام مقام قضایی حداکثر ظرف بیست می باشند. حداکثر روز، طبق نظریه پزشکی قانونی، از جمله اقدام اولیه یا نهایی.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذیربط تهیه می شود. پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه معتبر است.آیا این خبر مفید بود؟


دیدگاهتان را بنویسید