مجلس پرداخت حق‌الزحمه پرستاران را پیگیری می‌کند

رئیس مجلس:

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مجلس موضوع پرداخت حق‌الزحمه پرستاران را پیگیری می‌کند و دولت هم مصمم به انجام این کار است.

دیدگاهتان را بنویسید