محمد خاتمی با شنیدن این خبر تلخ شوکه شد

روز جدید :

جماران: محمد خاتمی در جمع مشاوران خود تصریح کرد: رای دادن حق مسلم شهروندی است و رای دادن و رای ندادن یک عمل سیاسی است. اکثریت قاطع مردم، از جمله در انتخابات گذشته، تفکر و رویکردی را که در تقابل آشکار با جمهوریت است، مردود دانستند و مخالفان را مردمی نمی دانند.

محمد خاتمی با شنیدن این خبر تلخ شوکه شد

متن کامل سخنان سید محمد خاتمی را در ادامه بخوانید:

به نام خدا

انتخابات گذشته درس ها و پیام های روشنی داشت که باید به موقع مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

رای دادن حق مسلم شهروندی است و رای دادن و رای ندادن یک عمل سیاسی است. هیچکس نمی تواند مردم را به خاطر رای دادن یا رای ندادن سرزنش کند، اما نکات و پیام های نهفته در کنش سیاسی یک ملت باید توسط دولت و جریان های سیاسی شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.

در انتخابات گذشته بیش از 60 درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند که پس از انقلاب بی سابقه بود. این رفتار در واقع نشان از نارضایتی مردم از وضعیتی است که در جامعه می گذرد و از ظلم و ستم اکثریت نظام حاکم می گوید. این نارضایتی محدود به کسانی نیست که شرکت نکردند، بلکه بسیاری از شرکت کنندگان نیز ناراضی بودند و به امید تغییر رای خود رای دادند.

من به همه کسانی که صلاح کشور و ناموس ملت را می خواهند و به این انتخابات آمده اند یا نیامده اند، احترام می گذارم. با همه رنج دیدگان و آسیب دیدگان شرایط کنونی به ویژه اهل اندیشه و هنر و دانش و زنان بزرگوار و جوانان عزیز و نیز رنگین کمان قومی و مذهبی و فکری ملت ایران و بویژه اکثریتی که از این وضعیت رنج می برند. کمبود معیشت و وجود موانع برای لذت بردن از یک زندگی خوب و حتی معمولی. رنج می برند و امیدشان به آینده ای بهتر کاهش می یابد.

اما اکنون با تاکید بر اینکه در شخصیت ها و افراد در معرض رای مردم هیچ جسارتی قائل نیستم، می خواهم بگویم که جامعه با دو نوع تفکر و رویکرد مواجه است که در انتخابات گذشته آشکارتر از همیشه در صحنه ظاهر می شود. .

طرز فکر و رویکردی که در تقابل آشکار با جمهوریت است و مخالفان را مردم نمی داند چه رسد به شهروندانی با حقوق و کرامت. رویکردی که عدالت را در توزیع فقر تعریف می کند، تحریم ها را مایه خیر و برکت می داند و گسترش روزافزون فقر و فساد در جامعه و از دست رفتن سرمایه های مادی، معنوی و انسانی را نتیجه آن می داند و بدون شک در صورت اجرا، دایره را افزایش می دهد. معیشت و امنیت و آرامش و امید مردم به آینده تنگ شده و بر تعداد خطرات و تهدیدات کشور افزوده خواهد شد.

در برابر این تفکر و رویکردی بر خلاف آنچه گفته شد، رویکردی که همه مردم را فارغ از گرایش، جنسیت، قومیت و مذهب، شهروندانی با حقوق و ارباب بر سرنوشت خود می بینند. او عدالت را مستحکم کننده پایه های مادی و معنوی زندگی همه مردم می داند و نگران حقوق پایمال شده و نیازهای برآورده نشده همه هموطنان است.

اکثریت قاطع مردم، از جمله در انتخابات گذشته، رویکرد اول را رد کردند و هم آنهایی که رای ندادند و هم کسانی که به تغییر رای دادند، آن را به خوبی بیان کردند.

اکنون به مرحله دوم انتخابات رسیده ایم. منطق، احساس مسئولیت و حسن نیت نسبت به کشور و هموطنان ایجاب می کند که همه بیایند و کار ناتمام را تمام کنند و با نبودنشان رویکردی را که نمی خواهند و برای کشور و ملت مضر می دانند تحریک نکنند. با یک رای کم

این حوزه و این میدان و این وجدان بیدار مردمی که رنج کشیده اند، لااقل اوضاع بدتر نمی شود و افقی برای آینده ای بهتر باز می شود.

امیدوارم نظام حاکمیتی کشور که قطعاً پیام‌های معنادار مردم را در اقدامات انتخاباتی خود دریافت کرده است، فرصت را غنیمت شمرده و بر همین اساس، میدان فکر و رویکردی را بگشاید که خیر، پیشرفت و امنیت را می‌خواهد و تضمین می‌کند. کشور و رفع موانع، مسیر تغییر و اصلاح را در پیش بگیرید.

من باز هم به دکتر مزیکیان رای خواهم داد که در این انتخابات بیش از هر زمان دیگری صداقت در گفتار و صراحت در رفتار خود را نشان داده و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.

خداوند بزرگ ایران، ایران عزیز و ملت شریف را از این وضعیت خطرناک و سخت بیرون بیاورد.