محور هراز تا ساعت 5 عصر مصدود است

تردد از محور خراز (خروجی و برگشتی) از ساعت 8 صبح الی 17 ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری موج


تردد از محور گاه و بیگاه مسیر (تور) از ساعت 8 صبح تا 17 ممنوع است.

همچنین تردد در محورها چالوس و فیروزکوه، بزرگراه تهران – شمال و بزرگراه قزوین – رشت (دوگذر) هموار و محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مه و سایر محورهای شمالی فاقد تداخل جوی هستند.

بر اساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها، تردد در محور کرج – قزوین در محدوده مهرویلا، محور قزوین – کرج – تهران از ساسانی تا پل کلاک و محور شهیار – تهران در برخی مقاطع پرحجم گزارش شده است.آیا این خبر مفید بود؟