محور کرج – چالوس و بزرگراه تهران – شمال مسدود شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: محور کرج – چالوس و محور تهران – شمال به دلیل بارش شدید برف مسدود شد.

  شهرهای سرخ تاج دوباره صفر شدند

دیدگاهتان را بنویسید