مرحوم دعایی همواره به فکر کمال و پیشرفت ایران اسلامی بوده است

وزیر امور خارجه گفت: مرحوم دعایی، جهادگر عرصه فرهنگ و تبیین، همواره با نگاهی دلسوزانه و فروتنانه به فکر کمال و پیشرفت ایران اسلامی بوده است.

  آغاز ششمین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بانوان

دیدگاهتان را بنویسید