مردم باید از سفر به مرز خودداری کنند

محمد نوساری یکشنبه شب در نشست خبری اظهار کرد: امسال 60 هزار نمازگزار مجبور بودند از طریق مرز هوایی به عتبات عالیات سفر کنند ، اما متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان از سراسر کشور به مرز مهران آمدند.

وی افزود: علی رغم این که همزمان شبکه های مختلف ملی ، ملی و استانی از بسته بودن تمام مرزهای زمینی خبر دادند ، تعداد زیادی از حدود 20 تا 30 هزار نفر به مرز مهران رفتند و تعدادی مشکل ایجاد شد. به “

وی گفت: عراق نیز قوانین و شرایط خاص خود را دارد ، بسیاری از این نمازگزاران اصلاً گذرنامه یا ویزا ندارند و برخی نیز واکسینه نشده اند و آزمایشات کامپیوتری انجام داده اند. ر آنها این کار را نکردند ، که تعدادی از مشکلات را ایجاد کرد.

نوذری افزود: ما مشتاقانه منتظر هستیم افرادی مانند سالهای گذشته از این مرز عبور کنند ، اما اکنون شرایط به گونه ای است که از یک سو عراق و از سوی دیگر مشکلات و شرایط متفاوتی در منطقه تاج وجود دارد ، بنابراین امکان تردد در مرز مهران “وجود ندارد

وی گفت: درخواست من از مردم کشور این است که به هیچ وجه به مرز مهران حرکت نکنند ، زیرا آنها یک سری مشکلات را برای خود و استان ایجاد می کنند ، هیچ خدماتی در این مرز وجود ندارد ، هوا بسیار مناسب است. گرم است و شرایط خوب است. “نیست.

  سردار آزمون گران ترین ستاره آسیا در ماه ژانویه است

دیدگاهتان را بنویسید