مردم به شایعات انصراف قالیباف توجه نکنند

سرپرست تیم فرش:

رئیس ستاد قالیباف در فضای مجازی نوشت: مردم به شایعات استعفای قالیباف توجه نکنند.

به گزارش خبرگزاری موج


نیکزاد رئیس دفتر کلیباف در فضای مجازی نوشت: مردم به شایعات استعفای دکتر کلیباف توجه نکنند.

دکتر قالیباف به قولی که برای تشکیل دولت انقلابی به مردم داده بود تا آخر پایبند است.

قالی باف


آیا این خبر مفید بود؟