مردم خراسان شمالی از سرمایه 5 صنعت اصلی استان محروم هستند/ شاخص امید به زندگی در استان سی ام کشور است.

محمد واحدی گفت: گردش مالی پنج صنعت اصلی استان خراسان شمالی فراتر از آن است و مردم از این سرمایه گذاری ها بی بهره اند.

  مسی دیگر شماره یک جهان نیست / عکس

دیدگاهتان را بنویسید