مستمری بگیران فرهنگی منتظر صدور حکم ارزشیابی معلمان هستند

مستمری بگیران فرهنگی منتظر صدور حکم ارزشیابی معلمان هستند

بر اساس اعلام وزیر آموزش و پرورش باید تا پایان سال مراحل رتبه بندی معلمان را تکمیل کند.

در حال حاضر 100 هزار مستمری بگیر فرهنگی در انتظار صدور حکم رتبه بندی هستند و بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه کار برای تعیین رتبه و صدور احکام در حال انجام است.

در حال حاضر 100 هزار مستمری بگیر فرهنگی در انتظار صدور حکم رتبه هستند و بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، کار تعیین رتبه و صدور حکم ادامه دارد.

مستمری بگیران فرهنگی انتظار دارند پس از صدور حکم از فروردین تا امروز معوقات ماه های امسال را دریافت کنند. می گویند: به این ترتیب لااقل در شب بیرم بخشی از دغدغه های معیشتی ما حل می شود.

  نشست گروه ایران-4 + در وین

دیدگاهتان را بنویسید