مستندسازی اراضی کشاورزی محوری ترین برنامه دولت سیزدهم است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مستندسازی اراضی کشاورزی محوری ترین برنامه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است.

  بازگشت لیگ برتر فوتبال پدیده در روزهای شکست/ سپاهان از کورس قهرمانی خارج شد

دیدگاهتان را بنویسید