مشمولان این آیین نامه مشمولان طبقه بندی سمت های معلمان و توانبخشی مدارس استثنایی هستند که در حال حاضر فقط در واحدهای آموزشی به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند.


یادداشت 1- موضوعات لایحه استفاده از کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش که به عنوان معلم استخدام شده اند، از طرح طبقه بندی پست های معلمان کشور و با در نظر گرفتن سوابق آنان، مشمول این آیین نامه است. – مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن.


تبصره 2- کارکنان اداری شاغل در سمت های کارشناسی و بالاتر که با توجه به ضوابط و شرایط مربوط به یکی از رشته های طبقه بندی معلمان منصوب می شوند از لحظه تغییر سمت و شروع به تدریس مشمول نظام رتبه بندی می شوند. در صورت بازگشت به کار در پست های اداری با توجه به شرایط مربوطه، فوق رتبه نخواهند داشت.


نکته 3- نیروهای فاقد کد شناسایی کارگری مورد تایید سازمان اداری و کارگری کشور، کارکنان منصوب یا منتقل شده به سایر دستگاه های اجرایی (با یا بدون حفظ پست سازمانی)، کارکنان منصوب در مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران) و دستیارانی که از نیروهای مازاد آموزشی و یا در اختیار آموزشگاه حقوق می گیرند، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می کنند، افراد مرخصی بدون حقوق، افراد انتقالی به دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و افراد منصوب به تحصیل. ، مشمول این آیین نامه نمی باشند.

  در مقابل ایران باید روی جزئیات تمرکز کنیم