مصطفی معین: انتخابات در زمان حیات امام خمینی (ره) آزاد و بدون نظارت اختیاری شورای نگهبان برگزار شد/ رقابت آزاد گروه ها و احزاب سیاسی در کنار برابری حقوق و فرصت ها از ارکان مهم دموکراسی است/ ملت ایران نیازی به نگهبان ندارد

مصطفی معین: انتخابات در زمان حیات امام خمینی (ره) آزاد و بدون نظارت اختیاری شورای نگهبان برگزار شد/ رقابت آزاد گروه ها و احزاب سیاسی در کنار برابری حقوق و فرصت ها از ارکان مهم دموکراسی است/ ملت ایران نیازی به نگهبان ندارد
لطفاً به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در دوران امام که دارای فعالیت ها و مسئولیت های گوناگونی بوده اید، دو قطبی شدن سیاسی هر دوره از انتخابات مذکور که رأی امام در آن منتشر شده است را بیان فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید