مطالبات فرهنگیان در کدام ماه پرداخت می شود؟

مطالبات فرهنگیان در کدام ماه پرداخت می شود؟

کارکنان در خصوص اجرای رتبه بندی معلمان به استان ها اعزام شده اند، اما با توجه به مهلت ارسال دستمزد منطقی در فیش حقوقی اسفندماه، مطالبات همکاران پرداخت می شود و عملاً پرداخت مطالبات در فیش حقوقی بهمن ماه تمام می شود. از سوال

  من از کسی کینه ای ندارم/ما ​​از نظر فوتبال در گروه خاصی هستیم

دیدگاهتان را بنویسید