معادل فارسی کلمه دوره اعلام شد!

یکی از اهداف مهم پژوهش، ترجمه دانش در این راستا است، دکتر نسیم ستایش، دکترای بهداشت باروری با راهنمایی دکتر مریم دامگانیان، علاوه بر برگزاری همایش یک روزه «حقوق قاعدگی به عنوان حقوق بشر». در تاریخ 7 خرداد 1402 و با توجه به نتایج پایان نامه و بازخورد مردم در مورد واژه قاعدگی، با پیگیری های مکرر موفق شد در تاریخ 13.4 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی کلمه قاعدگی را به ماهیگیری تغییر دهد. .1402.

  سبک زندگی غربی؛ کاهش باروری

دیدگاهتان را بنویسید