معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور: شرط رئیس جمهور برای دستیابی به توافق نهایی، بستن ادعای امنیتی است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور: شرط رئیس جمهور برای دستیابی به توافق نهایی، بستن ادعای امنیتی است.

روز جدید محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: در تمامی مکالمات تلفنی آیت الله رئیسی با روسای جمهور فرانسه، روسیه و چین موضع قاطع ایشان این بود که تنها زمانی که ادعای پادمان حل و فصل شود و فصلی باشد. و بسته شود، توافق نهایی می تواند حاصل شود.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: موضع قاطع رئیس جمهور این است که توافق نهایی {ایران با 1+4} زمانی حاصل می شود که دعاوی دفاعی تسویه و منعقد شود.

  صدای انفجار در مرز لبنان و فلسطین اشغالی شنیده شد

دیدگاهتان را بنویسید