معلمان جدید در نظام رتبه بندی مربیان گنجانده شده اند

معلمان جدید در نظام رتبه بندی مربیان گنجانده شده اند

وی تصریح کرد: تاکنون 10 ماه امتیاز فوق العاده به این معلمان و سایر مشمولان پرداخت شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تصمیمات معلمان طرح مهر آفرین طی چند روز آینده صادر می شود، تصریح کرد: بر این اساس تاریخ اجرای رتبه بندی معلمان طرح مهر آفرین از 31 شهریور 1400 خواهد بود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یکی از اعضای کابینه دولت سیزدهم گفت: معلمان جدید (استخدام بعد از 10 شهریور 1400) نیز مشمول نظام رتبه بندی هستند و این معلمان باید اوراق و مدارک خود را بارگذاری کنند. در سیستم رتبه بندی به آدرس RTB.MEDU.IR بروید.

  زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید