منابع رتبه بندی معلمان در سال های آینده پایدارتر خواهد شد

منابع رتبه بندی معلمان در سال های آینده پایدارتر خواهد شد

وی در خصوص منابع پیش بینی شده برای اجرای رتبه بندی معلمان گفت: منابع رتبه بندی معلمان در سال جدید حدود 25 هزار میلیارد تن است.

وی گفت: تلاش می کنیم منابع رتبه بندی معلمان در سال های آینده پایدارتر شود و این قانون به طور کامل و دقیق اجرا شود.

عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اولویت های اصلی کمیسیون مشورتی آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در سال آینده ایجاد تغییرات در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف ما از اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان این است که معلمان در این صندوق دارای حق مالکیت باشند.

مولانا گفت: باید شرایطی فراهم شود که اگر فرهنگیان می خواهند حقوق خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان حفظ کنند و در صورت عدم توجه به چنین چیزی می توانند حق خود را معرفی و به بورس منتقل کنند.

  تصاویر/ بازسازی صحنه سرقت مسلحانه

دیدگاهتان را بنویسید