مناظره جنجالی علی خسروانی و مصطفی میرسلیم

مناظره جنجالی علی خسروانی و مصطفی میرسلیم

مصطفی میرسلیم و علی خسروانی از طرف دیگر در پخش اینترنتی مناظره کردند.

میرسلیم در این نمایش گفت: مردم وقتی وسایل نقلیه عمومی وجود دارد نیازی به ماشین ندارند. علی خسروانی نیز در این مناظره اظهار داشت: پدربزرگ های ما هم نوع شما هستند، فقط حرف من را می زنند، پس چه فرقی می کند؟ تلویزیون و کولر را کنترل می کنند جناب عالی شما حکومت کشور را به دست گرفته اید.

  کشتارگاه مرغ ایوان را در ایلیام بستند، 60 ایوان جوان بیکار شدند.

دیدگاهتان را بنویسید