مهاجم خارجی جدید در پرسپولیس؟

مهاجم خارجی جدید در پرسپولیس؟

اعضای هیأت مدیره باشگاه شب گذشته تشکیل جلسه دادند. در این جلسه مدیر عامل گزارش های مختلفی در خصوص مسائل اقتصادی، مالی و ورزشی باشگاه ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اقدامات انجام شده برای جذب مهاجم برزیلی، شرایط باشگاه در آستانه مزایده واگذاری سهام باشگاه و تاثیر مسائلی مانند اشتباهات داوری بر نتایج و جدول رده بندی لیگ خلیج فارس از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

  حکومت تاگوت نه مردمی بود و نه اسلامی / استقلال و حفظ تمامیت ارضی ثمره انقلاب اسلامی است

دیدگاهتان را بنویسید