مهدی تاج به پرسپولیسی ها می رسد؟

روز جدید :

مهدی تاج به پرسپولیسی ها می رسد؟

باشگاه پرسپولیس تمهیدات لازم را برای حضور این تیم در هلند برای برگزاری اردوی پیش فصل خود انجام داده است تا این تیم اواخر تیرماه راهی هلند شود.

در همین رابطه باشگاه پرسپولیس چند روز پیش با ارسال نامه ای خواستار برگزاری اردوی خارجی به فدراسیون فوتبال شد تا در جلسه روز گذشته شورای برون مرزی بررسی شود اما ظاهراً در جلسه دیروز این اتفاق نیفتاد و موضوع اردوی خارجی پرسپولیس در همه مطرح نشده اند!

پیگیری ها حاکی از آن است که باشگاه پرسپولیس کارهای مربوط به اخذ ویزا و هماهنگی های لازم برای این اردو را به پایان رسانده و منتظر تایید شورای برون مرزی است.