مهدی طائب: برخی می گویند چرا می خواهید حجاب را اجباری کنید؟ پاسخ من این است که ما در دنیا حجاب اجباری نداریم اما حجاب اجباری داریم / در ایران حجاب حتی در زمان ساسانیان وجود نداشته است.

مهدی طائب: برخی می گویند چرا می خواهید حجاب را اجباری کنید؟  پاسخ من این است که ما در دنیا حجاب اجباری نداریم اما حجاب اجباری داریم / در ایران حجاب حتی در زمان ساسانیان وجود نداشته است.

حجت الاسلام طیب رئیس شورای پایگاه راهبردی عمار گفت: ما در ایران حتی در زمان ساسانیان بر اساس نقاشی های آن زمان حجاب نداشتیم، مثلاً رضاشاه سرنیزه ای گذاشت که زن باید باشد. .

رئیس شورای پایگاه راهبردی عمار گفت: برخی تشخیص می دهند که چرا می خواهید حجاب را اجباری کنید. در پاسخ می گوییم ما در دنیا حجاب اجباری نداریم اما حجاب اجباری داریم چون حجاب یک مشکل طبیعی و ذاتی است.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین مهدی طیب شامگاه جمعه در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد که در محل برگزار شد، اظهار کرد: علیمه توسط سفیران هدایت بیرجند، هدف امام خمینی (ره) بسیج همگان بود. ملت برای انقلاب ایجاد جامعه اسلامی و سالم بود. وی گفت: امام خمینی (ره) به سپاهیان خود آموخت که شکست در راه خداوند متعال فایده ای ندارد.

به گزارش ایرنا، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار گفت: زمانی که به امام خمینی (ره) خبر شهادت حاج مصطفی را دادند، این شخصیت بزرگ جهان اسلام فرمودند که خداوند یک لطف پنهانی دارد و شهادت حاج آقا. مصطفی یکی از آن لطف های پنهان است».

وی در خصوص حجاب گفت: برخی تشخیص می دهند که چرا می خواهید حجاب را اجباری کنید. در پاسخ می گوییم ما در دنیا حجاب اجباری نداریم، اما بی حجابی اجباری داریم، زیرا حجاب یک مشکل طبیعی و ذاتی است.

حجت الاسلام طائب بیان کرد: در ایران حتی در زمان ساسانیان هیچ وقت حجاب نداشتیم، بر اساس نقاشی های آن زمان، مثلاً رضاشاه سرنیزه گذاشت که زنان باید اجباری باشند.

وی با اشاره به اینکه دینی در دنیا سراغ ندارید که بی حجابی را تشویق کند، گفت: حجاب در همه ادیان وجود داشته است، خداوند متعال در شرایط سخت از دین خود و معتقدان به دین خود حمایت می کند.

رئیس شورای پایگاه عمار در ادامه به تشریح آیه «و عهد لهم از قوت و پیوند لشکر تروریستها» که در آرم سپاه نیز حک شده است، گفت: اگر از همه استفاده کنیم. قدرت ما برای دفاع در برابر دشمن، دشمن هم از آن خواهد ترسید. توان نظامی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از این آیه بازدارنده است.

وی افزود: در ابتدای آیه مذکور این است که هر نیرویی که می توانید برای ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم کنید و خداوند خود یاور مسلمانان است.

حجت الاسلام طائب خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های قیام این است که قیام می کند و قیام می کند و قیام از ضروریات جامعه است و همه تلاش ما باید در جهت پیروزی در قیام باشد.

دیدگاهتان را بنویسید