موضوع فیلم عروسی مجلل بود

انتشار ویدئویی از مراسم مجلل عروسی در بین کاربران فضای مجازی خبرساز شده است.

نکته قابل توجه این مراسم استفاده از طبل های بزرگ در این مراسم است که مورد غفلت کاربران قرار نمی گیرد.

  هشدار مهم؛ مراقب سیل های ناگهانی باشید

دیدگاهتان را بنویسید