مژده یکسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 1402

مژده یکسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 1402

وی افزود: افزایش 57 و 38 درصدی برای دو گروه درآمدی ما در سال جاری بی سابقه بوده و طبق قانون عمل کردیم.

همچنین 25 درصد حقوق بازنشستگان در سال های 99 و 1400 تعدیل شد و 25 درصد مابقی مربوط به سایر مقاطع بود که 900 هزار نفر بودند و 5 درصد بر دستمزد آنها تأثیر داشت.

در خرداد ماه امسال قبل از اینکه افزایش 38 درصدی را اجرا کنیم، گفته بودیم که 25 درصد ظرفیت داریم و آن را اجرا می کنیم، اما زمانی که افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان اجرا شد، متنی که ابلاغ شد بر اساس قانون گفته بود سقف پرداختی های بند 96 نباید 38 درصد باشد و ما هیچ گزینه قانونی برای اعمال 25 درصد نداریم. در صورت احراز صلاحیت از آن برای بهبود معیشت مستمری بگیران استفاده می کنیم.

وی تصریح کرد: در نظر داریم پرداختی از جیب مردم را به صفر برسانیم و این کار در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا کمک به بازنشستگان با حقوق بچمن و اسفند پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

  کاهش مدت تعلیق کمیته صدور مجوزهای حرفه ای فدراسیون فوتبال از یک سال به دو ماه

دیدگاهتان را بنویسید