میزان عیدی افراد زیر یک سال سابقه چگونه محاسبه می شود؟

میزان عیدی افراد زیر یک سال سابقه چگونه محاسبه می شود؟

میزان عیدی کارکنان نباید کمتر از 60 روز حقوق و بیش از 90 روز حقوق باشد، طبق قانون کار کارگرانی که کمتر از 12 ماه (یعنی از 1 تا 11 ماه) سابقه پرداخت بیمه دارند. حق بیمه و مالیات حقوق آنها نیز پرداخت می شود. مشمول مرخصی پایان سال می شود. البته این افراد مبلغی کمتر از حداقل بایرام دریافت می کنند.

با نزدیک شدن به پایان سال بحث نحوه محاسبه مبلغ بایرام و افراد واجد شرایط بایرام دوباره داغ شده است. افرادی که مشمول قانون کار هستند یا در دستگاه های اجرایی و دولتی مشغول به کار هستند به همراه بازنشستگان تامین اجتماعی و سازمان های دولتی انتظار پرداخت عیدی خود را در پایان سال دارند.

بر اساس مصوبه و نظر شورای عالی کار، کلیه شرکت هایی که بر اساس قانون وزارت کار فعالیت می کنند باید 60 روز از آخرین حقوق (حداقل مرخصی) و 90 روز از آخرین حقوق (حداکثر) مرخصی کارکنان خود را پرداخت کنند. ترک).

بر اساس این دستور، میزان عیدی کارکنان نباید کمتر از 60 روز مزد و بیش از 90 روز مزد باشد. فرمول محاسبه حداقل عیدی به شرح زیر است:

حداقل عیدی 1402 = 60 x حداقل دستمزد روزانه

عید امسال چنده؟

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک نفر پنج میلیون و 679 هزار و 750 تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق پایه بر اساس عیدی 1402 محاسبه می شود که بدون احتساب حق مسکن و مزایای کار، 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان است.

بنابراین تعطیلی در نظر گرفته شده برای شاغلان و کارگران اجیر طبق قانون کار در نوروز 1402 بین هشت میلیون و 359 هزار تومان تا 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان است.

  خبر خوش شهردار برای تهرانی ها

میزان عیدی افراد با سابقه کمتر از یک سال چقدر است؟

در این میان افرادی هم هستند که سابقه مشارکت آنها کمتر از یک سال کامل است و تمام سال کار کرده اند. با توجه به اینکه سابقه کار این افراد کمتر از یک سال است به آنها مرخصی هم داده می شود؟

طبق قانون کار، کارگرانی که کمتر از 12 ماه (یعنی 1 تا 11 ماه) حقوق بیمه دارند و مالیات حقوق آنها پرداخت شده است، در پایان سال حق مرخصی دارند. اما نحوه محاسبه عیدی برای افرادی که کمتر از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند کمی متفاوت است و معمولا مبلغی کمتر از حداقل عیدی دریافت می کنند.

فرمول محاسبه افراد با سابقه کار کمتر از یک سال به شرح زیر است:

حقوق ماهانه در تعداد ماه ضرب می شود، نتیجه بر 12 تقسیم می شود

به عنوان مثال، فردی با 7 ماه کار، مبلغ زیر را به عنوان مرخصی دریافت می کند:

4179755 * 12 / 7 = 2,438,190

در جدول زیر میزان عیدی را با توجه به سابقه کار مورد بحث قرار داده ایم:
جدول شناسه 1402
داستان کار میزان عیدی
یک ماه 696,625 تومان
دو ماهه 1,393,250 تومان
سه ماهه 2,089,875 تومان
چهار ماهه 2,876,500 تومان
پنج ماهه 3,483,125 تومان
4,179,750 تومان برای شش ماه
هفت ماهه 4,876,375 تومان
5,573,000 تومان در هشت ماه
نه ماه 6,269,625 تومان
6,966,250 تومان برای ده ماه
یازده ماه 7,662,875 تومان
یک ساله (حداقل) 8,359,500 تومان
یک سال (حداکثر) 12539250 تومان

دیدگاهتان را بنویسید