میز صبحانه رنگارنگ و متنوع سپیده بزمی پور برای خانواده همسرش + عکس / تزیین املت عالی…

میز صبحانه رنگارنگ و متنوع سپیده بزمی پور برای خانواده همسرش + عکس / تزیین املت عالی…

میز صبحانه رنگارنگ و متنوع سپیده بزمی پور برای خانواده همسرش مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفت.

سپیده بزمی پور همسر شاهرخ اشتری از بازیگران کشورمان است. آنها در سال 1390 با یکدیگر ازدواج کردند. آشنایی آنها با یک دوست مشترک شکل گرفت و با وجود دوری از هم، کمتر از 2 سال پس از آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند. آنها 6 ماه نامزد کردند و بعد خیلی زود ازدواج کردند. سپیده پس از ازدواج در ایران زندگی کرد.nKZNjzJUhjIA خبر خاکستری