ناظران شرعی به ساختار بانک ها اضافه می شوند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای قضایی بانک مرکزی ناظران شرعی به کمیته تطبیق این بانک اضافه خواهند شد.

  مسابقات انتخابی تنیس جهان پیروزی ارزشمند دختران ایرانی مقابل مالزی

دیدگاهتان را بنویسید