نامشخص بودن حقوق معوقه بازنشستگان

نامشخص بودن حقوق معوقه بازنشستگان

بازنشستگان از صدور فیش حقوقی خرداد ماه خبر دادند. فیش های پرداخت در سامانه قابل مشاهده و دریافت می باشد.

سید احمد حسینی از فعالان مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز می گوید: فیش حقوقی خرداد ماه با ماه قبل (اردیبهشت) تفاوتی ندارد. در واقع، توازن تناسب برای ذینفعان تغییر نمی کند. برای اینکه این گروه شامل شود، هیچ اصلاحی در ژوئن انجام نشد. نواقص طرح رفع نشده است.

این بازنشسته تامین اجتماعی ادامه می دهد: بحث مهم دیگر تناسب دستمزد معوقه بازنشستگان تامین اجتماعی است که هنوز مشخص نشده است. بیست و پنج درصد باقیمانده تناسب مربوط به سال 1400 است و تقریباً بیست و چهار ماه معوقه است، اما مشخصا تمایلی به پرداخت این معوقات وجود ندارد و توضیحی در این زمینه نداده اند.

در روزهای اخیر تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی از معوقات پرداختی ابراز نگرانی کرده اند. یکی از مستمری بگیران از تماس با 1420 خبر داد و گفت: در این تماس به من گفته شد که تصمیمی برای پرداخت معوقات گرفته نشده است و در حال حاضر برنامه ای برای این کار وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید