نرخ مالیات بر مجموع درآمد افراد تعیین می شود / مصوبه مجلس: افراد با درآمد سالانه 120 میلیون تومان (ماهیانه 10 میلیون) معاف از مالیات هستند / کسانی که سالانه 84 میلیون تومان درآمد دارند 7 میلیون در ماه) باید 10 درصد مالیات را پرداخت کند

نرخ مالیات بر مجموع درآمد افراد تعیین می شود / مصوبه مجلس: افراد با درآمد سالانه 120 میلیون تومان (ماهیانه 10 میلیون) معاف از مالیات هستند / کسانی که سالانه 84 میلیون تومان درآمد دارند 7 میلیون در ماه) باید 10 درصد مالیات را پرداخت کند

نرخ مالیات بر کل درآمد افراد به شرح زیر است: – مازاد بر 840 میلیون ریال تا 1680 میلیون ریال 10 درصد. – در خصوص مازاد از یک میلیارد و 680 میلیون ریال به دو میلیارد و 760 میلیون ریال 15 درصد. – در خصوص مازاد دو میلیارد و 760 میلیون ریال به چهار میلیارد و 80 میلیون ریال 20 درصد. – در خصوص مازاد چهار میلیارد و 80 میلیون ریال و بیشتر 30 درصد.

نرخ مالیات بر کل درآمد افراد تعیین می شود

نرخ مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی در سال 1402 تعیین شد، بنابراین مالیات بر درآمد این گروه در سال بعد به تدریج اخذ می شود.

به گزارش «انتخاب»، بر اساس مصوبه نمایندگان، افرادی با درآمد 120 میلیون تومانی در سال یعنی . 10 میلیون در ماه، معاف از مالیات است، اما درآمد بالاتر به هر شکلی مشمول مالیات است. بر این اساس کسانی که سالانه 84 میلیون تومان (ماهیانه 7 میلیون) مازاد درآمد دارند باید 10 درصد مالیات بپردازند. این مالیات به صورت مرحله ای افزایش می یابد، یعنی. کسانی که ماهانه 14 میلیون تومان مازاد درآمد دارند باید 15 درصد، کسانی که 23 میلیون تومان در ماه مازاد درآمد دارند باید 20 درصد و در نهایت کسانی که 408 میلیون تومان در سال (ماهانه 34 میلیون تومان) درآمد دارند، مازاد بر درآمد دارند. درآمد، آنها باید 30٪ مالیات پرداخت کنند

نمایندگان مردم در جلسه علنی صبح روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی قسمت درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور با بندهای (و) و (ف) موافقت کردند. ز) تبصره 12 تنها ماده این لایحه که به «دستمزد و دستمزد» اختصاص دارد.

  موضوع تغییر سرمربی پرسپولیس شد

به موجب بند و تبصره 12؛ در سال 1402 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر کل درآمد افراد تحت عناوین حقوق و مزایا (به استثنای تعطیلات و کار اعضای هیأت علمی بالینی جغرافیایی تمام وقت و پزشکان متخصص بالینی جغرافیایی تمام وقت) تعیین شد. ، شرایط یا دستمزد، حقوق کار، حقوق کارمند، پاداش، اضافه کاری، حق الزحمه، حقوق مشاوره، حق شرکت در جلسات، پاداش، حق تدریس، حقوق پژوهشی، تحقیقات علمی و حقوق اشتغال، اعم از مستمر یا غیر دائم، به صورت نقدی یا فرم غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و/یا مطالعات غیردولتی، اعم از کارفرمای اصلی یا غیرنقدی (با رعایت تبصره (1) تا بند (86) مالیات‌های مستقیم) ، به شرح زیر است:

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورخ 31/04/1394 در سال 1402 یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین شده است.

2- نرخ مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

– در خصوص مازاد از 840 میلیون ریال به 1.680 میلیون ریال 10 درصد.
– در خصوص مازاد از یک میلیارد و 680 میلیون ریال به دو میلیارد و 760 میلیون ریال 15 درصد.
– در خصوص مازاد دو میلیارد و 760 میلیون ریال به چهار میلیارد و 80 میلیون ریال 20 درصد.
– در خصوص مازاد چهار میلیارد و 80 میلیون ریال و بیشتر 30 درصد.

همچنین با اخطار رئیس مجلس قسمت 3 حرف و حذف شد. در این قسمت آمده است که معافیت از مالیات درجه بندی شده به پیشنهاد برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت مزد تعیین می شود.

  بزرگترین پروژه آبرسانی کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

محمدباقر قالیباف درباره این قسمت گفت: این اصل می گوید هیچ نوع مالیاتی جز به موجب قانون وضع نمی شود. موارد معافیت و بخشودگی و تأخیر مالیات طبق قانون است. ما بر اساس این مولفه می گوییم بخشی از اختیارات مالیاتی را از مجلس به دولت منتقل کنیم. این خلاف قانون اساسی است.

همچنین نمایندگان با بند (ز) تبصره 12 به شرح زیر موافقت کردند: میزان معافیت سالانه مالیات دارایی برای اشخاص فاقد درآمد موضوع بند (57) قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مورخ 27/11/1380. مالیات بر درآمد مشاغل طبق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم 475 میلیون در سال است.

در ماده 101 قانون مالیات های مستقیم آمده است: درآمد مشمول مالیات سالانه مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند، معافیت های موضوع ماده (84) این قانون. از پرداخت مالیات معاف و اضافه به نرخ های تعیین شده در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق برای اجرا از سال 1392 به بعد معتبر است. .

دیدگاهتان را بنویسید