نماینده بیرجند در حین سخنرانی بیهوش شد

نماینده بیرجند در حین سخنرانی بیهوش شد

روز جدید : نماینده مردم بیرجند در شورای اسلامی حین سخنرانی درگذشت.

حسین خسروی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی و در حین ایراد نطق به دلیل افت صدا احساس ناراحتی کرد و نتوانست به سخنان خود ادامه دهد که در پی آن جمعی از نمایندگان حاضر در تریبون به وی دستور دادند تا محل را ترک کند. سالن بله توسط پزشک معاینه شود. در حال حاضر حال عمومی وی خوب است و برای معاینه توسط پزشک از مجلس شورای اسلامی خارج شده است.

عبدالرضا مصری که مسئولیت جلسه علنی شورای اسلامی را بر عهده داشت، تاکید کرد: زمان باقی مانده برای سخنرانی وی در نظر گرفته شده است و می تواند در جلسات بعدی سخنان خود را به پایان برساند.

نایب رئیس شورای اسلامی تصریح کرد: از آقای خسروی تشکر می کنیم که با وجود کسالت سخنرانی خود را به تعویق نینداختند و با وجود کسالت برای سخنرانی روی صحنه آمدند. همکارانش او را به بیمارستان منتقل کردند و اکنون حالش بهتر شده است، از تعهدش به مجلس تشکر می کنم.

  قیمت خودرو در بازار آزاد 17 دی 1400 / دنده کوئیک چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید